Kotimainen eräpäivätön infrastruktuurirahasto kiinnosti sijoittajia laajasti – keräsi 158 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia

Markkinoiden ensimmäinen kotimainen eräpäivätön infrastruktuurirahasto, OP Suomi Infra, keräsi ensimmäisellä varainhankintakierroksella yhteensä 158 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia. Rahaston tavoitekoko on 300 miljoonaa euroa. OP haluaa kehittää suomalaista infrastruktuuria pitkäjänteisesti pitäen sen samalla kotimaisessa omistuksessa.

Sijoittajia on jo pitkään kiinnostanut suomalaisen infrastruktuurin tarjoama vakaa ja suhdanteista riippumaton tuotto. Kotimaiseen infrastruktuuriin investoiminen tuo luotettavaa kassavirtaa, sillä sopimukset ovat pitkäaikaisia ja useat sijoituskohteet tuottavat elintärkeitä peruspalveluja. 

OP Suomi Infra -rahasto (OP Suomi Infra Ky), jonka salkunhoitajana toimii OP Varainhoito ja neuvonantajana Access Capital Partners, tekee sijoituksia esimerkiksi sähkönjakeluun, lämmöntuotantoon ja -jakeluun, uusiutuvaan energiaan, liikenteeseen, tietoliikenteeseen sekä vesihuoltoon. Markkinoilla ei toistaiseksi ole muita eräpäivättömiä kotimaisia infrastruktuurirahastoja. Eräpäivättömyyden ansiosta rahasto voi sitoutua sijoituskohteisiin perinteisiä rahastoja pitkäjänteisemmin.

– Aidosti pitkäaikaiselle rahastotoimijalle oli selkeä tilaus markkinoilla, ja palaute infrastruktuurirahastosta on ollut erittäin myönteistä – kotimaisuus sekä halu varmistaa infrastruktuurin suomalainen omistajuus puhuttelevat sijoittajia ja infratoimijoita. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, kertoo OP Yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala.

Kotimaisuus, paikallisuus ja pitkäjänteisyys näkyvät myös rahaston ensimmäisessä sijoituksessa. OP Suomi Infra sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy perustivat yhteishankeyritys Neve Arctic Infran, jonka tavoitteena on sijoittaa infrastruktuurikohteisiin Pohjois-Suomessa. Yhteishankeyritys haluaa taata infrastruktuurin pysymisen kotimaisessa omistuksessa sekä turvata laadukkaan operatiivisen liiketoiminnan. 

– Infrastruktuurin ylläpitämiseen ja varsinkin sen kehittämiseen tarvitaan huomattavasti lisää pääomia energiamurroksen ja digitalisaation myötä. Visiomme on olla halutuin kumppani infratoimijoille Suomessa, Virtala kertoo. 

Rahaston ensimmäisen varainhankintakierroksen sijoitussitoumukset kerättiin suomalaisilta ammattimaisilta sijoittajilta. OP on omistanut ja kehittänyt suomalaista infrastruktuuria jo lähes kymmenen vuoden ajan ja sijoituksia on tehty yhteistyössä Access Capital Partnersin kanssa OP:n vakuutusyhtiöiden taseisiin yhteensä yli 200 miljoonan euron arvosta.

Lähde: News Cision / OP

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.