Osakemarkkinat

Sijoittamalla. Turvaat tulevaisuutesi. Olet varautunut yllättäviin tilanteisiin. Voit toteuttaa unelmasi. Voit vaikuttaa. Sijoittaminen ei ole vaikeaa, mutta sitä kannattaa opiskella ja aloittaa rauhassa. Ei ole väärin aloittaa vaikka tutun pankin kanssa, ennen omille teilleen lähtemistä.

Vastuullinen sijoittaminen

Nykyaikana puhutaan paljon vastuullisuudesta. Jos sinä haluat olla omassa toiminnassasi vastuullinen, voit miettiä vaikka vastuullista sijoittamisprofiilia.

On olemassa useita tapoja vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta sijoittamalla:

  • Voit sijoittaa rahastoihin tai osakkeisiin, jotka eivät sijoita tai ole tekemisissä esimerkiksi aseiden, fossiilisten polttoaineiden, tupakan tai alkoholin kanssa.
  • Voit sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä liiketoiminnallaan ja sijoituspäätöksillään ja joilla on esimerkiksi vahvistettu ilmastotavoite (osakkeet) tai korkea Morningastarin vastuullisuusrating (rahastot).
  • Voit pyrkiä vaikuttamaan omistamasi yhtiön liiketoimintaan yhtiökokouksessa tai puhumalla suoraan yhtiön johdolle ja osakkeenomistajille.

Voit sijoittaa vastuullisesti osakkeisiin monella tapaa. Voit esimerkiksi valita sijoituskohteeksi yhtiön, joka pyrkii parantamaan sosiaallista vastuutaan ja hallintoaan ja tekemään yhteiskunnasta yhdenvertaisen. Voit myös suunnata katseesi ilmastokysymyksiin tai välttää sijoittamasta yhtiöihin, jotka toimivat esimerkiksi ase- ja tupakkateollisuudessa.

https://www.nordnet.fi/fi/opi-uutta/vastuullinen-sijoittaminen

Miksi osakesijoittaminen on järkevää?

Pörssiyhtiöihin sijoittaminen on erittäin hyvä tapa laittaa varat tuottamaan. Osakkeet ovat historiassa olleet tuottavin sijoituskohde.

Osakesijoittamisen aloittamista pidetään kuitenkin usein vaikeana. Yleinen harhaluulo on myös, että osakesijoittamisen aloittamiseen tarvitsee suuren alkupääoman. Todellisuudessa osakesijoittamisen voi aloittaa pienilläkin summilla.

Osakkeet sopivat korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, joka sietää myös markkinoiden heilahteluja. Tuotto koostuu osakkeen arvonnoususta sekä osingoista. Osakesijoitus sopii hyvin pitkäaikaiseen sijoitukseen korkean tuotto-odotuksen johdosta, mutta on hyvä tiedostaa, että niiden arvon lyhyen aikavälin heilahtelut saattavat olla yleensä voimakkaita, erityisesti jos sijoittaa yhtiöiden maksamat osingot uudelleen.

Osakesijoittamisen kautta sijoittajan on mahdollista kerryttää varallisuuttaan, hajauttaa sijoituksiaan sekä suojautua inflaatiolta. Lisäksi julkisesti listatut osakkeet ovat lähtökohtaisesti likvidejä, eli ne ovat helposti muutettavissa rahaksi nopeastikin. 

Osakesijoittaminen – nämä asiat kannattaa tietää

Hyvien sijoituspäätösten tekeminen voi olla haastava tehtävä, mutta usein osakesijoittamisesta muodostuu mielenkiintoinen harrastus. Sopivan kohteen löydyttyä itse ostoa tai myyntiä on lähes mahdotonta tehdä väärin, joten osakekauppaa on turha pelätä.

Osakesijoittaminen sisältää aina riskin sijoitusten arvon laskusta. Omalla tavallaan osakesijoittaminen onkin vedonlyöntiä. Toisaalta samalla on mahdollisuus saada varoille erittäin hyvää tuottoa. Riski ja tuotto-odotus kulkevat aina käsi kädessä: mitä suurempi riski, siitä suurempaa tuottoa on sijoitukselle mahdollista saada. Alhaisempi riski taas tuo pienemmät tuotot. 

Ainoa tapa alentaa riskiä alentamatta tuottoa on hajauttaminen, eli rahojen jakaminen useaan kohteeseen. Sijoitukset kannattaa hajauttaa myös eri toimialoilla ja maantieteellisellä alueilla toimivien yritysten välille. 

Ajallisessa hajauttamisessa kaikkia varoja ei sijoiteta samalla kertaa, vaan hiljalleen ja säännöllisesti. Tällöin kaikkia ostoja ei tule tehtyä kurssien ollessa korkeimmillaan.

https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/osakesijoitukset/osakesijoittaminen