Sijoittamisen suosio on jatkunut vilkkaana alkuvuonna – OP:lla nyt miljoona rahasto-osuudenomistajaa

OP Ryhmän osakekaupankäynnin ja rahastojen suosio on jatkunut vilkkaana alkuvuonna. Uusien rahasto-osuudenomistajien määrä kasvoi jopa 35 000:lla, ja tällä hetkellä OP:lla on yli miljoona rahasto-osuudenomistajaa. Rahastopääoma eli hallinnoitavien varojen määrä rahastoissa on noin 28 miljardia euroa.  

Suomalaisten osakkeiden kaupankäynnin volyymi kasvoi tammikuusta helmikuun puoleenväliin mennessä 64 prosentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ulkomaisten osakkeiden välitysvolyymit puolestaan kasvoivat alkuvuonna jopa 175 prosenttia, ja Applen, GameStopin ja NIO:n osakkeet olivat ostetuimpia.

ETF-rahastojen ja osakerahastojen suosio ylitti niin ikään odotukset. ETF:ien kaupankäyntivolyymi kasvoi tammikuusta helmikuun puoleen väliin mennessä 93 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Osakerahastojen bruttomerkinnät puolestaan kaksinkertaistuivat tarkasteluajankohtana.

– Haluamme OP:ssa auttaa suomalaisia vaurastumaan tarjoamalla laadukkaita ja helppoja ratkaisuja pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen aloittamiseen. Olemme muun muassa kehittäneet sähköisiä myyntikanavia helppokäyttöisemmiksi. Sähköisten kanavien kautta tapahtuvan jatkuvien säästösopimuksien bruttomyynti kasvoi tämän vuoden tammikuussa jopa 73 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna. On erittäin hienoa nähdä, että pitkäjänteinen säästäminen ja sijoittaminen kiinnostaa suomalaisia yhä enemmän, OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen sanoo.  

Vastuullisen sijoittamisen suosio ennätyksellisellä tasolla  

Vastuullisten sijoitustuotteiden määrä kasvoi OP:ssa syksyllä, kun indeksirahastot muutettiin seuraamaan vastuullisen sijoittamisen vertailuindeksiä. Tällä hetkellä vastuullisen sijoittamisen tuotteisiin kuuluu neljä teemarahastoa ja viisi yksityissijoittajille suunnattua indeksirahastoa. Ammattimaisille sijoittajille on tarjolla myös Suomen ensimmäinen kehittyville markkinoille sijoittava vaikuttavuusrahasto.  

– Sekä indeksirahastot että vastuullisen sijoittamisen teemarahastot ovat OP:n suosituimpien rahastojen kärjessä tällä hetkellä. Näihin tehdyt merkinnät kasvoivat helmikuun puoliväliin mennessä yli 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hallinnoitavia varoja on indeksirahastojen ja vastuullisen sijoittamisen teemarahastojen osalta yhteensä noin viisi miljardia euroa. Olemme halunneet vastata vastuullisen sijoittamisen kasvavaan kysyntään laajentamalla palvelutarjontaamme uusilla OP-Tavoite-rahastoilla, jotka löytyvät OP Sijoituskumppani -palvelusta, OP Yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala kertoo. 

Ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hyvän hallintotavan huomioon ottaminen sijoitustoiminnassa parantavat salkun tuotto- ja riskiprofiilia. 

– Laajempi ESG-asioiden tarkastelu tuottaa parhaimmillaan tietoja sellaisista riskeistä tai mahdollisuuksista, jotka voivat myöhemmin realisoitua ja vaikuttaa merkittävästi sijoituskohteen arvoon. Pyrimme OP:ssa kasvattamaan vastuullisen sijoittamisen tuotteiden määrää ja kannustamaan asiakkaita sijoittamaan niihin, Virtala jatkaa.

Lähde: News Cision

Trackbacks & Pings

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.