Junnikkala investoi 75 miljoonaa euroa uuteen sahaansa Ouluun – Valutec toimittaa kuivaamot

Junnikkala Oy investoi noin 75 miljoonaa euroa Oulun uuteen sahaansa. Kun saha on valmis, se tuottaa 350 000 kuutiota valmista sahatavaraa ja luo noin 70 suoraan ja 200 välillistä työpaikkaa Oulun alueelle.
”Asetamme korkeat tavoitteet tekniikalle ja prosessille. Valutec on todistanut aiemmissa projekteissa pystyvänsä vastaamaan tarpeisiimme”, sanoo Kalle Junnikkala, Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja.

Valutecille Oulun sahan tilaus on viimeisin Junnikkalalta kauan kestäneen yhteistyön aikana.

”Olemme tehneet yhteistyötä monta vuosikymmentä ja heidän valintansa on meille suuri kunnia”, sanoo Mikko Pitkänen, Valutec Oy:n paikallisjohtaja.

Valutec toimittaa kolme TC-kanavakuivaamoa siirtovaunujärjestelmin Oulun sahaprojektiin.

”Hankimme TC-kanavakuivaamon Valutecilta Kalajoen sahallamme vuonna 2018 ja meillä on hyvät kokemukset siitä. TC-kanavakuivaamo mahdollistaa suuren kapasiteetin ja sopeutuu hyvin tuotannossa tapahtuviin muutoksiin. Se on nopeampi ja tehokkaampi tapa kuivata puuta korkealla kuivauslaadulla ja matalammalla energiankulutuksella”, sanoo Kalle Junnikkala.

Tällä hetkellä myymme TC-kanavakuivaamoja kaikkialle markkina-alueillemme. Tämä on seurausta tuhansista tuotekehitystunneista, joissa olemme tutkineet, testanneet ja uudelleenkeksineet kuivaamon jokaisen osan, vaikka alkuperäinen TC-kuivaamo oli käytössä jo vuonna 1927”, sanoo Mikko Pitkänen.

Suuri teknologinen harppaus uuden sukupolven TC-kanavakuivaamoissa on sen vaihekohtainen ilmaston ja ilmankierron ohjaus. Integroitu simulaattoritekniikka antaa käyttäjälle suuren vapauden valita sahatavaran mitat kuivattavaksi, joka optimoi prosessit ja mahdollistaa suuren kapasiteetin.

Junnikkalalla toimitettavat TC-kanavakuivaamot ovat 10-vaiheisia ja kuivaavat koko sahan tuotannon. Kuivaamot rakennetaan ruostumattomasta teräksestä ja varustetaan lämmöntalteenottojärjestelmillä sekä painoraameilla minimoimaan rimakuorman yläkerrosten muotovikaa. Toimitus sisältää myös Valutecin ohjausjärjestelmä Valmatics 4.0:n. Se sisältää tekoälyä, joka aistii ja mukautuu kuivausprosessiin. Integroituna ohjausjärjestelmään on Valusim -simulaattori, mikä optimoi kuivausohjelmien kapasiteetin, laadun ja sähköenergian suhteen.

Kestävä kehitys on tärkeä asia Junnikkalalle, joka pyrkii minimoimaan hiilijalanjälkensä. Yksi projektin tavoitteista on minimoida luontoon kohdistuva rasitus ja varmistaa bioenergian saanti Oulun kaupungille ja teollisuudelle. Yksi osa sitä on, että uusi saha käyttää kuormien liikutteluun siirtovaunujärjestelmää perinteisten trukkien sijaan.

”Junnikkala haluaa olla esimerkkinä miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja käyttämällä siirtovaunujärjestelmää pienennämme hiilijalanjälkeä sekä laskemme tuotantokustannuksia tuotetulle kuutiolle”, sanoo Kalle Junnikkala.

Sahatavaran kuivaus on laatukriittinen, energiaintensiivinen osa sahauksen prosessia ja kun laatu ja ympäristöön liittyvät vaatimukset kasvavat, nousee se tarkastelun keskipisteeseen.

”Uusi TC-kanavakuivaamo yhdistää suuren jatkuvan kapasiteetin, joka mahdollistaa energiatehokkuuden lämmöntalteenotto- ja siirtovaunujärjestelmän kanssa”, sanoo Mikko Pitkänen.

Investoinnin jälkeen Junnikkalan kokonaistuotanto nousee vuositasolla lähes 800 000 kuutiometriin sahatavaraa ja jatkojalosteita. Vientiin valmiista tuotteista arvioidaan menevän noin 80 prosenttia. Tuotanto sitoo kestäviin puutuotteisiin lähes miljoona tonnia hiiltä vuodessa ja täten yhtiöstä tulee yksi Suomen merkittävimmistä hiilidioksidin sitojista.

Kuivaamoiden asennukset alkavat vuoden 2023 keväällä.

Lähde: News Cision

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.