Eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljardia

Maailmantalous elpyi vahvasti vuonna 2021. Kasvu oli voimakkaampaa kuin vuosikymmeniin. Tämä heijastui myös Elon sijoitustuottoihin. Elon sijoitukset tuottivat 14,0 (3,6) prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2021 lopussa 29,4 (25,9) miljardia euroa.

Työeläkeyhtiö Elo Espoon Tapiolassa
Työeläkeyhtiö Elo Espoon Tapiolassa

– Viime vuosi oli maailmanlaajuisesti hyvin poikkeuksellinen. Sijoitustuottojen valossa voimme olla tyytyväisiä, sillä koko vuoden tuotto, 3,6 miljardia euroa eli 14 prosenttia, oli Elon historian paras. Erityisen hyvät tuotot saimme vuoden viimeisellä neljänneksellä, Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson kertoo.

Pääomasijoitukset tuottivat ennätyksellisesti

– Globaali talous ja sijoitusmarkkinat elpyivät voimakkaasti vuonna 2021, kun useimmat kehittyneet taloudet kuroivat umpeen koronapandemian aiheuttaman BKT:n pudotuksen. Tuottoja tuki laaja raha- ja finanssipoliittinen elvyttäminen, toteaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Elon osakesijoitukset tuottivat 26,6 (4,5) prosenttia, korkosijoitukset 1,7 (2,6) prosenttia, kiinteistösijoitukset 7,5 (2,2) prosenttia ja muut sijoitukset 10,0 (6,0) prosenttia. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli 1 562,8 (-30,0) miljoonaa euroa.

– Osakemarkkinat tuottivat hyvin vuonna 2021. Alueelliset tuotot eriytyivät loppuvuoden aikana. Yhdysvaltain osakkeet tuottivat parhaiten suurten teknologiayhtiöiden vetämänä, heikoiten tuottivat kehittyvien markkinoiden osakkeet. Suomen talous toipui taantumasta, kulutuksen ja investointien tukiessa kasvua. Suomen osakemarkkina tuotti Euroopan tavoin hyvin suhteessa muihin markkinoihin, Hiidenpalo kertoo.

Pääomasijoitusten tuotot olivat ennätyksellisen korkeat.

– Elon pääomarahastosijoitukset tuottivat erinomaisesti yltäen yli 40 prosentin tuottoon. Tuotot ovat tulosta pitkäjänteisestä kotimaisesta ja kansainvälisestä sijoittamisesta. Yritykset hyötyivät talouksien elpymisestä ja hyvästä osakekurssikehityksestä, kertoo Hiidenpalo.

Kiinteistösijoitusmarkkinat normalisoituivat, kaupankäynti palautui lähes koronaa edeltävälle tasolle ja rakentamisen volyymit olivat korkeat. Kiinteistökehityksen ja myyntien tulokset sekä markkina-arvojen positiivinen kehitys nostivat kokonaistuottoja erityisesti asunto- ja toimistokiinteistöissä, vaikka pandemian vaikutukset heijastuivat kiinteistöjen vuokratuottoihin alkuvuonna.

Ilmastotavoitteet ohjaavat sijoittamista

Elo on sitoutunut tavoittelemaan sijoitussalkun hiilineutraaliutta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Elon ilmastostrategia pohjautuu tiekarttaan ja sen tavoitteisiin. Tavoitteeksi on asetettu muun muassa pienentää hiiliriskiä vähentämällä listattujen osake- ja yrityslainasijoitusten painotettua keskimääräistä hiili-intensiteettiä 25 prosenttia vuosien 2019–2025 aikana.

– Olemme edenneet tiekartan mukaisesti muun muassa asettamalla ilmastotavoitteet valtionlainoille ja pääomasijoituksille. Osana sijoituskohteiden analyysiä kehitimme kehittyvien markkinoiden valtionlainasijoituksissa ilmastoriskityökalua, jolla kartoitamme ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä ja mahdollisuuksia, sanoo Hiidenpalo.

Tulevaisuuden näkymät

Talouskasvun ja inflaation sekä keskuspankkipolitiikan välinen yhteys vaikuttaa merkittävästi sijoitusmarkkinoille vuoden 2022 alkupuoliskolla. Maailmantalouden kasvuennusteet kuluvalle vuodelle ovat edellisvuotta matalampia, noin 4 prosentin tuntumassa. Useissa teollisuusmaissa osaavan työvoiman saanti sekä inflaatiopaineet, mukaan lukien energian hintojen nousu, ovat haaste liiketoiminnalle.

Suomen talouskasvu jatkuu, mutta jäänee hieman alle 3 prosenttiin. Kasvu pysynee vahvana ja laajapohjaisena nojaten sekä vientiin että kulutus- ja investointikysyntään. Erityisesti palveluiden kulutuksen ennakoidaan elpyvän.

Keskuspankkien toimet sekä finanssipoliittinen elvyttäminen vaikuttavat sijoitusmarkkinoiden kehitykseen ratkaisevasti. Rahapolitiikan odotetaan kiristyvän, jolloin myös markkinakorkojen nousu todennäköisesti jatkuu vuoden 2022 aikana. Sijoitusmarkkinat joutuvat sopeutumaan aiempaa korkeampiin korkotasoihin sekä niukempaan likviditeetin määrään markkinoilla.

Suomen suurin yrittäjien eläkevakuuttaja

Elo maksoi kuukausittain eläkettä noin 246 100 (243 600) eläkkeensaajalle. Vanhuuseläkkeitä maksettiin vuodessa 3 091,8 (2 998,7) miljoonaa euroa ja työkyvyttömyyseläkkeitä 309,9 (309,4) miljoonaa euroa.

Vakuutusten kappalemäärällä mitattuna Elo on markkinajohtaja yrittäjien YEL-vakuutuksissa. Työnantajayrityksistä joka kolmas on vakuutettuna Elossa. Elon hoidossa oli vuoden 2021 lopussa noin 84 500 (83 600) YEL-vakuutusta sekä 51 200 (48 300) työnantajan ottamaa TyEL-vakuutusta. Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli vuoden lopussa kaikkiaan 500 000 (476 700) henkilöä.

Koronapandemia jatkui edelleen vuonna 2021, mutta sen vaikutukset Elon asiakasyrityksiin olivat vähäisempiä kuin vuonna 2020. Useimmilla toimialoilla TyEL-palkkasumma nousi takaisin vuoden 2019 tasolle tai jopa suuremmaksi. Majoitus- ja ravitsemistoimiala kärsi kuitenkin vielä koronasta, eikä TyEL-palkkasumma palautunut koronaa edeltävälle tasolle. TyEL-palkkasumma oli kokonaisuudessaan 5,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020.

Elon hallinto- ja johtamisjärjestelmää kehitetty

Vakuutusalaa valvova Finanssivalvonta asetti 11.12.2020 asiamiehen valvomaan Elon toimintaa. Finanssivalvonta pyysi Elon hallitukselta ja hallintoneuvostolta kesäkuussa 2021 suunnitelmia muun muassa Elon hallinto- ja johtamisjärjestelmän selkeyttämiseksi. Suunnitelmat toimitettiin annetussa aikataulussa. Merkittävä osa suunnitelluista toimenpiteistä tehtiin vuoden 2021 aikana ja loput toteutetaan suunnitellusti alkuvuodesta 2022. Finanssivalvonta on ilmoittanut arvioivansa asiamiehen tarpeellisuutta uudelleen viimeistään huhtikuussa 2022.

Ajanvietettä aikuiseen makuun

Nykyään pelaamisen ollessa suosittua kaikissa ikäryhmissä, on se lisääntynyt määrä näkynyt myös mobiilipalveluissa – pelaamista tapahtuu todellakin kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa sukupuolissa. Varsinkin aikuisille tarkoitetut rahapelit ovat uudessa nousussa ja niiden tarjouksista voit lukea lisää www.kasinoforum.fun sivustolla, joka tarjoaa hyviä tarjouksia eritoten uusia pelipaikkoja etsiville rahapelien ystäville.

Jos sen sijaan etsit muita ajanvietteitä, esimerkiksi suoratoiston ja elokuvien parista niin viihdecorner.com toimii hyvänä apulaisen ja harrasta.net esittelee vastaavasti vähän kaikenlaisia mahdollisia harrastuksia liikunnasta kädentaitoihin.

Aikuisten lisääntynyt vapaa-aika on todellakin tuonut markkinoille paljon uusia mahdollisuuksia. Oletko sinä jo löytänyt omasi?

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.