Danske Bank Suomi tammi-syyskuu 2020: Vahva kasvu yritysrahoituksessa jatkui

Danske Bankin Suomen toimintojen tuotot kasvoivat 5 prosenttia 449,3 milj. euroon tammi-syyskuussa 2020.

  • Danske Bankin Suomen toimintojen tuotot kasvoivat 5 prosenttia 449,3 milj. euroon tammi-syyskuussa 2020 (429,0milj. euroa 1–9/2019), kun etenkin yritysrahoitus jatkoi vahvaa kasvua.
  • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 17 prosenttia tammi-syyskuuhun 2019 verrattuna. Kulueroon vaikuttivat pääasiassa vertailukaudella tehdyt kertaluonteiset arvonlisäverokirjausten peruutukset.
  • Luottotappiot olivat 52,5 milj. euroa (51,8 milj. euroa 1-9/2019), mistä suurin osa kirjattiin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Luottotappiokirjaukset johtuivat pääosin makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyvistä luottotappiovarauksista, kun taas lopulliset luottotappiot pysyivät matalalla tasolla.
  • Tulos ennen veroja oli 79,3 milj. euroa (104,8 milj. euroa).

”Lainakysyntä pysyi hyvänä Danske Bank Suomen yritysasiakkaiden keskuudessa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kasvu pohjautui sekä pitkäaikaisten asiakkaidemme lainakysynnän kasvuun, että uusiin asiakkaisiin, joita olemme saaneet asiakaskeskeisen, kokonaisvaltaisen neuvonantomme ansiosta. Keskittymisemme asiakkaiden tukemiseen haastavassa tilanteessa näkyi asiakastyytyväisyyden hyvänä kehityksenä niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden keskuudessa.

Henkilöasiakkaiden luotonkysyntä palautui kesän jälkeen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Suurimmassa osassa keväällä myönnetyistä asuntolainojen lyhennysvapaista lainan säännölliset lyhennykset olivat alkamassa loka-marraskuussa. Tähän mennessä emme ole nähneet merkkejä lyhennysvapaiden toisesta kysyntäpiikistä, mutta seuraamme tilannetta tarkasti”, sanoo Stojko Gjurovski, Danske Bank Suomen maajohtaja.

Danske Bank Suomen avainluvut*

Danske Bank Suomi   
Milj. €1-9 20201-9 2019muutos
Korkokate278,0253,010 %
Nettopalkkiotuotot162,1162,70 %
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot7,910,6-26 %
Muut tuotot1,22,8-55 %
Tuotot yhteensä449,3429,05 %
Liiketoiminnan kulut317,4272,417 %
Voitto ennen luottotappioita131,8156,6-16 %
Luottotappiot netto52,551,81 %
Voitto ennen veroja79,3104,8-24 %
    
Kulut/tuotto -suhde (C/I), %71 %63 %7 %
    
Luottokanta25 628,423 681,18 %
Talletukset23 896,218 277,631 %


* Sisältää: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, Danske Finance Oy, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ja MobilePay Finland Oy.

Lähde: STT Info

Trackbacks & Pings

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.